Vårens städdag

Vårens städdag inträffar lördagen den 9 maj men under lite andra former än tidigare år pga Covid19. Vi kommer tyvärr inte att kunna samlas vilket innebär att korvgrillningen med tillhörande information från styrelsen kommer att utgå denna gång. För den som ändå vill vara med och göra vårt område vårfint kommer krattor och andra redskap finnas tillgängliga från kl 10 vid bouleplanen och containrar att slänga trädgårdsavfall är beställda och kommer ställas upp vid garagen i 204-området.