Snöröjningen

När Sjöbrisen svämmar över av snö ska vi alla tänka på följande:

  • Plogning ska ske alla dagar det har snöat 5 – 10 cm.
  • Bortforsling av snö sker bara på vardagar.
  • Parkera bilen i garagen! Vi kan hjälpa till genom att se till så att plogtraktorerna kan arbeta fritt. Parkera alltså i garagen! Detta gäller också  definitivt 60-området. ​
  • Skotta inte ut snö i vägbanan. I vissa fall med mycket snö ger det skador på bilar.
    Värre är att det hindrar personer som är beroende av rullator/rullstol eller generellt svårt att gå. 
  • Glöm inte att kolla snödjupet på taket! Taken är dimensionerade för c:a 80 cm snö! Mera snö ökar risk för takläckage. Detta är inte ett samfällighets krav utan att ni inte själva råkar ut för försäkringsproblem.