Välkommen på städdag lördagen den 7:e maj, kl 10-13! Vi samlas i Skogslekparken kl 10 för att tillsammans göra vårt område vårfint! Redskap såsom krattor och sopborstar finns att låna och containrar för trädgårdsavfall är beställda. Vi avslutar dagen med …

Vårens städdag Läs mer »

Avdrag för samfällighetens räntekostnader som är avdragsgilla i deklarationen för 2021är enligt Verksamhetsberättelsen som delats ut, 203kronor per fastighet i 204-området.

För närvarande har vi problem även med andra garageporten i G2. Reparatör kommer att tillkallas så fort det är möjligt. Just nu står porten öppen så att det går att passera in och ut. Låt porten stå öppen i väntan …

Garageport G2 Läs mer »

Nästa hämtning av vitvaror vid G1/G2/G3 sker 2022-02-07.Ställ ut senast 05.45.Föranmälan till SEOM krävs. Datum publiceras på respektive fastighetsägares ”Mina sidor” hos SEOM. Bara närmaste datum publiceras. Normalt var fjärde vecka.

Efter Jul kan ni lägga julgranar i en hög nedanför elcentrals-byggnaderna vid G1- och G3 garagen till den 13 Jan 2021. Inte under träd då man använder kran vid senare bortforsling. Bortforsling sker inom några dagar fr.o.m. 14 Jan 2021.Skylt …

Julgranar Läs mer »