Att flytta ut

Vid ägarbyte är både säljare och köpare skyldiga att informera Sjöbrisens Samfällighetsförening om ägarbytet.

Information skickas via e-post eller vanligt brev till Samfällighetsföreningens adress:

Mail vid Ägarbyte

Sjöbrisens Samfällighetsförening
Box 8077
192 08 Sollentuna

Betalningsskyldigheten och fakturan följer fastigheten, men den skickas med post till den ägare som står i föreningens register vid debiteringstillfället, vilket tyvärr ofta innebär att den eftersänds till den gamla ägarens nya adress. Debiteringen per fastighet sker två gånger per år men inbetalningarna kan delas upp per månad med hjälp av autogiro.

Vid ägarbyte är det upp till de gamla och nya ägarna att inbördes reglera skulden för samfällighetsavgiften. Oavsett om betalningsskyldigheten har reglerats i köpeavtalet eller inte är det den nya ägaren (den lagfarne ägaren) som är betalningsskyldig gentemot samfälligheten.

Samfällighetsföreningen delfakturerar inte på olika fastighetsägare, den fördelningen uppmanas ni, i förekommande fall, ha reglerat i samband med betalning av köpeskillingen.