Uthyrning av ditt hus

Vid Uthyrning av ditt hus kvarstår dina skyldigheter gentemot Samfälligheten. Det betyder att du fortfarande tillser att medlemsavgift, vattenavgift och andra av Sammfälligheten beslutade avgifter betalas. Även sommar-/vinterunderhåll av gemensamma ytor samt andra av Samfälligheten beslutade aktiviteter kvarstår.