Städning av garage i 204-området (G1, G2 , G3)

Den 4 maj kommer de gemensamma garagen i 204-området att städas och de måste då vara tömda på bilar så väl som övrig förvaring.