Parkering

Områdesförbud att parkera gäller inom hela samfällighetens område

Det råder generellt parkeringsförbud inom vår samfällighetsförening.

Undantaget är parkeringsplatserna tillhörande fastighetsägarna i 204-området (på P-däcken G1, G2 och G3), samt i garagen. Gäster till 204-området parkerar på P-däcken. Vi ber er att respektera att all parkering på gatorna kring garagen G1, G2, G3 samt vändplatserna inne i 204:a-området är förbjuden pga att det ställer till med stora problem för oss boende och vid sophämtning och leveranser.

Parkering i 60-området sker i samt utanför de privata garagen tillhörande varje fastighet. Det finns ett antal gästparkeringar för gäster till fastigheterna i 60-området bl. a. i början på varje stickväg samt på vändplanen längst upp. Dessa p-platser ska enbart användas av gäster till detta område och det är inte tillåtet för fastighetsägarna att använda dessa för egen parkering.  Utrymme för motsvarande minst 1,5 bilbredd skall lämnas för vändplan för bilbud etc.
Vinterunderhåll utanför sitt eget garage sker av fastighetsägaren för garaget(ref. årsmöte för 2011).

Besoksparkering
För gäster gäller max 24 timmars parkering.

P-tillstånd har delats ut till samtliga fastighetsägare, dessa ska läggas synligt i bil som parkeras på avsedda platser inom området. Vid flytt ska parkeringstillstånden förstöras då nya ägarna kommer tilldelas nya kort. För gäster gäller max 24 timmars parkering. Inom 204-området (Lomvägen 69-481) finns gångvägar och lekytor där bilkörning ska undvikas (undantag kortare i- och urlastning), givetvis är det P-förbud på dessa platser.

Parkeringsplatser i garagen (204-området)
Varje fastighet har en parkeringsplats i ett av garagen motsvarande fastighetsnumret. Tyvärr har det under åren förekommit byten mellan fastighetsägare vilket ställer till det vid fastighetsöverlåtelser. Styrelsen är inte inblandade i eventuella byten. Vid frågor från nyinflyttade informerar vi att den plats man förfogar över i garaget motsvarar fastighetsnumret. Garageportsöppnare för fjärröppning av garageportarna finns att köpa, för mer information ta kontakt med garageansvarig inom styrelsen.

Information om skyltning i området: