Styrelseledamöter

 

Namn Adress E-post Ansvarsområde / Arbetsuppgifter
Patrik Asp Lomvägen 271 patrik.asp@sjobrisen.com Ordförande
 
Fredrik de Maré Lomvägen 311 fredrik.demare@sjobrisen.com

Vice ordförande. Ansvarig upphandling/entreprenader
Henry Eivarsson Lomvägen 141 henry.eivarsson@sjobrisen.com

Kassör
Christina Werner Lomvägen 511 christina.werner@sjobrisen.com

Sekreterare. Vice kassör
Per-Göran Olsson
Lomvägen 563 per-goran.olsson@sjobrisen.com Skötsel yttre miljö/obehöriga fordon/städdag. Ansvarig information/webb
Majid Eghtesadi Lomvägen 307 majid.eghtesadi@sjobrisen.com Ansvarig yttre media (VA,fiber, avfall, elavtal) Kontaktperson SEOM. Ansvarig upphandling/entreprenader
Björn Lundell Lomvägen 331 bjorn.lundell@sjobrisen.com

Ansvarig garage och belysning
Thomas Eriksson (suppleant) Lomvägen 151 thomas.eriksson@sjobrisen.com Skötsel yttre miljö/obehöriga fordon/städdag
Grethe Sjölander (fd Domeij)(suppleant) Lomvägen 187 grethe.domeij@sjobrisen.com Skötsel yttre miljö/städdag