Styrelseledamöter

 

Namn Adress Telefon + E-post Ansvarsområde / Arbetsuppgifter
Fredrik de Maré Lomvägen 311 070-328 44 24
fredrik.demare@sjobrisen.com
Ordförande, kontaktperson för medlemmar, leverantörs-kontakter, avtal, årsmöte, verksamheten.
Ansvarig yttre miljö, lekplatser, avtal, skötsel. Kontaktperson Lövhagen. Beställer extra snöröjning, godkänner helg/ob-tid. Ansvarig avläsning vattenmätare.
Henry Eivarsson

 

 

 

 

 

Lomvägen 141 08-35 26 43
070-982 19 85
henry.eivarsson@sjobrisen.com
Vice ordförande. Kassör med ansvar för redovisning och bokföring inkl. betalningar, autogiro, fakturering, debiterings-längd (medlemsregister). Kontaktperson Skatteverket. Ansvarig GDPR.
Ann-Charlotte Smedler-Drake Lomvägen 477 073-680 73 72
ann-charlotte.smedler-drake@sjobrisen.com
Sekreterare, dokumentarkiv, avtal. Ansvarig för att tömma postfacket.
Björn Lundell Lomvägen 331 073-503 93 55
bjorn.lundell@sjobrisen.com
Energiansvarig, gatubelysning, ansvarig garagen.
Niclas Tjäder Lomvägen 565 niclas.tjader@sjobrisen.com Ansvarig sopfrågor, kontaktperson SEOM. Kontakt kompostpåsar.
Anna Lindbäck Lomvägen 363 073-986 88 06    anna.lindback@sjobrisen.com  Yttre skötsel ”städdagar”.
Patrik Asp Lomvägen 271 070-794 99 55
patrik.asp@sjobrisen.com
Kontaktperson Grannsamverkan.
Christina Werner (suppleant) Lomvägen 511 070-797 55 61        christina.werner@sjobrisen.com Informationsansvarig, webmaster inkl informationspaketet ”Välkommen till Sjöbrisen” i skrift och på hemsidan. Juridik och formalia.
Grethe Domeij (suppleant) Lomvägen 187 0730-21 26 85    grethe.domeij@sjobrisen.com  

Top