Styrelseledamöter

 

Namn Adress Telefon + E-post Ansvarsområde / Arbetsuppgifter
Ann-Charlotte Smedler Drake
 Lomvägen 477  073-680 73 72
 ann-charlotte.smedler-  drake@sjobrisen.com
Ordförande
 
Henry Eivarsson

 

 

 

 Lomvägen 141  08-35 26 43
 070-982 19 85
 henry.eivarsson@sjobrisen.com
Kassör
Patrik Asp  Lomvägen 271  070-794 99 55  patrik.asp@sjobrisen.com Sekreterare
Björn Lundell  Lomvägen 331  073-503 93 55
 bjorn.lundell@sjobrisen.com
Ansvarig garage och belysning
Niclas Tjäder  Lomvägen 565  niclas.tjader@sjobrisen.com Ansvarig yttre miljö/sopor/obehöriga fordon
Anna Lindbäck  Lomvägen 363  073-986 88 06     anna.lindback@sjobrisen.com  Ansvarig yttre miljö /kontaktperson Lövhagen.
Fredrik de Marè  Lomvägen 311  070-328 44 24
 fredrik.demare@sjobrisen.com
Ansvarig entreprenad/projekt samt VA-system
Christina Werner (suppleant)  Lomvägen 511  070-797 55 61         christina.werner@sjobrisen.com Ansvarig Information/webb
Grethe Sjölander (fd Domeij)(suppleant)  Lomvägen 187  0730-21 26 85     grethe.domeij@sjobrisen.com Ansvarig Städdag

 

Top