Styrelseledamöter

 

Namn Adress Telefon + E-post Ansvarsområde / Arbetsuppgifter
Fredrik de Maré Lomvägen 311 070-328 44 24
fredrik.demare@sjobrisen.com
Ordförande, kontaktperson för medlemmar, leverantörskontakter, avtal, årsmöte, verksamheten.
Ansvarig yttre miljö, lekplatser, avtal, skötsel. Kontaktperson Lövhagen. Beställer extra snöröjning, godkänner helg/ob-tid.
Ansvarig garagen samt avläsning vattenmätare. Yttre skötsel ”städdagar”.
Henry Eivarsson

 

Lomvägen 141 08-35 26 43
070-982 19 85
henry.eivarsson@sjobrisen.com
Vice ordförande. Kassör, betalningar, autogiro, fakturering, debiteringslängd (medlemsregister). Juridik och formalia. ekonomiansvarig, Redovisning och bokföring, kontaktperson Skatteverket. 
Patrik Asp Lomvägen 271 0707-94 99 55
patrik.asp@sjobrisen.com
Sekreterare, dokument- och avtalsarkiv. Ansvarig lekplatser.
Björn Lundell Lomvägen 331 073-503 93 55
bjorn.lundell@sjobrisen.com
Energiansvarig, gatubelysning.
Niclas Tjäder Lomvägen 565 0708-666 000 
niclas.tjader@sjobrisen.com
Vice sekreterare. Ansvarig sopfrågor, kontaktperson SEOM. Kontakt kompostpåsar.
Marie Ringbom
(Suppleant)
Lomvägen 347 0733-70 33 61
marie.ringbom@sjobrisen.com
Ansvarig sopfrågor, kontaktperson SEOM. Kontakt kompostpåsar.
Kathrin Herfurth-Selinder
(Suppleant)
Lomvägen 601 08-792 20 84
070-676 53 71
kathrin.herfurth-selinder@sjobrisen.com
Informationsansvarig, webmaster, inkl  informationspaketet ”Välkommen till Sjöbrisen” i skrift och på hemsidan. Kontaktperson Grannsamverkan.
       
       
Top