Att flytta in

Som nyinflyttade

Vi ber er att snarast efter tillträde meddela oss fullständiga adressuppgifter med ägarnamn och telefonnummer. I de fall Du har mailadress, skicka med denna så att styrelsen kan skicka information via mail.

Information skickas via e-post eller vanligt brev till Samfällighetsföreningens adress:

agarbyte@sjobrisen.com

Sjöbrisens Samfällighetsförening
Box 8077
192 08 Sollentuna

Mer information om vad som gäller vid ägarbyte