Styrelseledamöter

Styrelse enligt årsmöte 2022-03-29

Namn Adress E-post Ansvarsområde / Arbetsuppgifter
Fredrik de Maré Lomvägen 311  fredrik.demare@sjobrisen.com Ordförande
Upphandling/entreprenader
Henry Eivarsson Lomvägen 141

henry.eivarsson@sjobrisen.com

Kassör
Christina Werner Lomvägen 511 christina.werner@sjobrisen.com

Sekreterare. Vice kassör. Webbansvarig
Majid Eghtesadi Lomvägen 307 majid.eghtesadi@sjobrisen.com

 

Yttre media (VA,fiber, avfall) Kontaktperson SEOM. Upphandling/entreprenader
Thomas Eriksson Lomvägen 151 thomas.eriksson@sjobrisen.com Skötsel yttre miljö/obehöriga fordon/städdag
Björn Lundell
Lomvägen 331

bjorn.lundell@sjobrisen.com

Garage & belysning
Mats Tibbelin Lomvägen 305

mats.tibbelin@sjobrisen.com

Juridik & formalia
Elin Kallström Lomvägen 501 elin.kallstrom@sjobrisen.com Städdag