GDPR

Samfällighetsföreningen har en skyldighet att hantera personuppgifter i enlighet den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR. I länken nedan kan du läsa hur föreningen hanterar dina uppgifter: Lagring av personuppgifter