Deklarationsdags!

Samfällighetens räntekostnader för 2019 uppgick till 4 338 kr och är till en 264-del avdragsgill för föreningens medlemmar i inkomstdeklarationen. Beloppet för 2019 uppgår till 16 kr per delägarfastighet och avdraget görs under rubriken ”Avdrag för ränteutgifter mm” (ruta 8.1 på inkomstdeklarationen).