Valberedningen

Sjöbrisens valberedning jobbar med att säkerställa att vi får en bra styrelse i vår Samfällighetsförening. Att vara med i styrelsen ger fin inblick i och frågor kring vår förening och vad som är viktigt framöver. Ett bra sätt att kunna påverka.

Valberedningen består f n av följande ledamöter:

Staffan Lindahl Lomvägen 183 sammankallande
Elisabeth Asp Lomvägen 271
Lars Ehmer Lomvägen 433
Peter Askebris Lomvägen 447
Björn Hedlund Lomvägen 495

Ni som är intresserade och/eller vet om någon bra tänkbar styrelsemedlem kontakta någon i vår valberedning.