Projekt

Föreningen är 40 år och det behövs ständig upprustning och förnyelse.
Under de senaste ären har vi genomfört ett asfaltprojekt som omfattat samtliga vägar inom samfälligheten samt förnyelse av våra planteringar kring gårdarna i området.