Projekt

Föreningen är 50 år och det behövs ständig upprustning och förnyelse.
Under de senaste åren har vi genomfört ett asfaltprojekt som omfattat samtliga vägar inom samfälligheten samt förnyelse av våra planteringar kring gårdarna i området.

Arbete med skydd av träd:

I samband med med större entreprenader med påverkan på växtligheten i området behöver särskild hänsyn tas till våra träd, se Länsstyrelsernas broschyr Skydda träden vid arbeten