Grannsamverkan

Sjöbrisen är med i Grannsamverkan mot brott.

Alla Sjöbrisare som vill ha direkt information om det inträffar brott mm i vårt närområde anmäler detta till Peter Askebris, Lomvägen 447, grannsamverkan@sjobrisen.com. För närvarande har ca 140 samfällighetsmedlemmar anslutit sig.

Vår kontaktperson hos Sollentunapolisen är Helena Nyström som även informerar om saker som är värt att beakta.

Sjöbrisens Samfällighets infartsvägar är markerade med Grannsamverkanskyltar. Om någon önskar fler skyltar så finns dessa att hämta hos undertecknad.

För Sjöbrisens Grannsamverkan mot brott

Peter Askebris
Lomvägen 447
070 517 11 84
grannsamverkan@sjobrisen.com