Elbilsladdningsprojektet

Information om pågående projekt för införande av el-bilsladdning i garagen G1, G2 och G3 för Lomvägen 69-481

Anläggningen för elbilsladdning och utökad motorvärmarfunktion godkändes och driftsattes 2020-11-27. Projektet går nu in i avslutningsfas med rapportering till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Lantmäteriet mm. Slutrapport kommer till årsmötet 2021-03. För närvarande laddar 13 elbilar i anläggningen.

Styrelsen kommer inom kort att publicera en sida ”Ladda Elbil” med all nödvändig information på Sjöbrisens hemsida. Denna projektsida ligger kvar till projektets sista fas är slutförd.

Staffan Lindahl, Lomv 183, ledare av projektgruppen (med Johanna Porsö, Fredrik de Maré och Björn Lundell). Kontakt: Staffan.Lindahl@Live.se, 070-316 6762