Om samfälligheten

Sjöbrisens samfällighetsförening finns till för att förvalta våra gemensamt ägda anläggningar och mark. Medlemskap i samfälligheten är obligatorisk enligt lag och följer med ägandet av en fastighet i Sjöbrisen.

Sjöbrisens samfällighetsförening består av alla fastighetsägare i de 264 fastigheter som tillsammans utgör Sjöbrisen. I området finns två olika typer av radhus – 204 fastigheter (Lomvägen 69- 481) som har gemensamma garageplatser och gemensamt vatten. 60 fastigheter (Lomvägen 483-601) har egna garage och egna vattenmätare.

Det som är gemensamt för både 204-området och 60-området är följande:

1.     Sommarunderhåll

2.     Vinterunderhåll

3.     Ytterbelysning

4.     Bredbands-TV, avtal om analoga TV-kanaler och teknisk kvalitet

Vi förvaltar allt gemensamt, t.ex. lekplatser, gräsytor och gångvägar, även de gemensamma garagen. Samfällighetens dagliga ansvar är att se till att gräsklippning, snöplogning, etc. fungerar.

Samfällighetens långsiktiga ansvar är att förvalta (reparera och underhålla) allt gemensamt som tex gångvägar, lekplatser, planteringar, gemensamma garagen etc. Detta innebär att styrelsen INTE har något ansvar eller ens får engagera sig i det som rör de egna fastigheterna som t ex grannsämja eller renoveringsfrågor.

Samfälligheten väljer varje år på årsmötet (ska genomföras i februari eller mars månad) en styrelse. Denna styrelse består av fastighetsägare som frivilligt ställer upp och ser till att både de dagliga och de långsiktiga frågorna, som har med de gemensamma anläggningarna att göra, blir utförda. Har du förslag (sk. motion) som du vill att årsmötet ska ta upp så ska de vara styrelsen tillhanda senast sista december för att kunna tas upp på kommande årsmöte i februari/mars. Motionen skickas till föreningens boxadress men kan även lämnas direkt i någon styrelsemedlems brevlåda/e-post.

En samfällighet är inte en bostadsrättsförening och samfälligheten har inget att göra med det som rör de enskilda fastigheterna med undantag för de gemensamma vattenmätarna (som finns i vissa fastigheter inom 204-området). Tidigare även för den gemensamma antennanläggningen (detta ansvar är numera borttaget från samfälligheten och fiberkabeln som vi får TV och internet igenom ägs av SEOM).

Våra gemensamma aktiviteter är normalt ett årsmöte och två städdagar per år (vår och höst), då brukar vi hjälpas åt att städa, reparera och även försköna området. Alla är välkomna!

Det som skiljer områdena i stort är att 204-området har gemensamma garage vid områdets infarter (G1, G2 och G3) och 60-området har enskilda garage. 204-området har även gemensamma vattenmätare medan 60-området har enskilda vattenmätare.

Sjöbrisens Samfällighetsförening
Box 8077
192 08 Sollentuna
Organisationsnummer 716416-2617