Avlopp

Rutin vid problem med avlopp i fastigheterna

Vill du som fastighetsägare kunna få ersättning för kostnader som uppstår i samband med problem/stopp i avlopp och där rörmokare/spolfirma har konstaterat att felet inte finns i din fastighet utan i samfälld anläggning, måste du innan arbetet utförs inhämta ett godkännande av ordföranden/ansvarig för frågor som rör avlopp/vatten. Beroende på var problemet ligger behövs SEOM involveras.

Utan detta godkännande från styrelsens sida alternativt SEOM kommer du att behöva stå för kostnaden själv eftersom ingen annan än styrelsen kan beställa tjänster för samfällighetens räkning.