Asfaltprojektet

Sammanställning över kostnader för asfaltsprojektet

En sammanställning över kostnader för asfaltsprojektet har tagits fram enligt beslut på årsmötet.

Sammanställning kostnader

….

Protokoll från slutbesiktning

Projektet är nu avslutat. Protokoll från slutbesiktningen finns här.

….

Asfaltarbete runt G1 och G2 fr o m 11/11-2013!

Från och med måndag den 11/11 börjar team Wåhlin att arbeta med att förbereda vägarna runt garagen i 204-området.
För G1 och G2 gäller att man kommer att gräva upp gjuta nya brunnrännor framför garageportarna så det blir direkt olämpligt att parkera i garaget då man kan fastna där under pågående arbete.

Föreningen har skaffat särskilda p-tillstånd till föreningens medlemmar för att kunna parkera ute på stora Lomvägen. Dessa särskilda p-tillstånd finns att hämta hos ordföranden Peter Lindgren Lomvägen 497. OBS! de gamla blå inplastade p-tillstånden för Sjöbrisen gäller INTE ute på Lomvägen. Man måste ha kommunens särskilda tillstånd som tillhandahålls av Peter Lindgren

Team Wåhlin räknar nu med att det kommer att bli svårt med framkomligheten i garagen under c:a 3 veckor framåt och sedan ska hela projektet vara avslutat.
Vänligen styrelsen

….

NU ÄR 60-OMRÅDET KLART!

Från och med 131108 gäller att de gästparkeringar som finns på höger sida mot 60-området får endast användas av boende i 60-området och deras gäster för tillfällig parkering! Vidare så skall man inte längre parkera med bilarna på dessa platser i riktning längs backen, utan med bilen tvärs backen dvs baken eller nosen mot gata/garage. På så sätt får det plats 3 bilar istället för som tidigare 2.

Frågor på detta besvaras av Peter Lindgren Lomvägen 497.
Tel 070-6616259

Mer information finns i följande dokument

….

OBS förlängd avstängning av 60-området

Tyvärr kommer arbetet att ta längre tid och avstängning av uppfartsvägen och insticksgatorna är beräknat tom torsdag den 7 november.
….

Hela 60-området stängt för biltrafik v 44

Från måndag 28 oktober 2013 kl 07:00 till och med 1 november 2013 kommer uppfartsvägen mellan 204- och 60-området vara avspärrat dygnet runt för biltrafik. Avspärrningen avser även stickvägarna från uppfartsvägen. Detta innebär:

 • INGEN trafik får förekomma under denna vecka på grund av att man för att förkorta genomförandetiden preparerar och asfalterar backen och stickvägarna.
 • Den som till äventyrs har sin bil parkerad på uppfartsvägen, på stickvägarna eller i garaget i 60-området på måndag 28 oktober efter kl 07:00 kommer  INTE  kunna använda den under hela veckan. De som står kvar parkerade på stickvägar och uppfartsvägen kommer vi att transportera bort.
 • Att man INTE får köra på gångbanorna för att ta sig fram till sitt hus (vi kommer i görligaste mån även spärra av dem).
 • Den enda trafik som kommer att tillåtas är Ambulans och Brandförsvarets räddningsfordon under utryckning.
 • In- och utfart ur garaget G3 (vars portar ligger vid ovan nämnda väg) kommer att tid från annan vara blockerade av maskiner och under torsdag och fredag kommer även infarten till garagen asfalteras.
 • Man får heller inte parkera sina fordon dagtid på gatan runt garagen eftersom sophämtningen då inte kan ske. Parkera endast bilar där som ni avser använda varje dag på dagtid och som därmed är borta när sopbilen kommer.
 • Den som får idén att parkera sin bil utanför sitt garage på den nyasfalterade ytan får själv stå för kostnaden för skador som uppkommer på fordonet på grund av det arbete som sker. Bl a så kommer det en stor asfaltsfräsmaskin som sannolikt kommer att stänka riven asfalt kring sig och risken för glas och lackskador är något man inte kan bortse från.

Vi har fått nytt parkeringstillstånd av kommunen med en längre sträckning (se karta på bilden nedan) så nu kan vi stå från gröna brevlådan hel vägen förbi postens brevlåda och fram till första infarten vid garaget G1. Delar av sträckan delar vi med Brf Sjöhästen. P-tillstånden för boende i 60-området och de i 204-området som har garageplats i G3 kan hämtas hos Peter Lindgren Lomvägen 497. Ni som redan har parkeringstillstånd kan byta ut era mot nya genom att lämna in de gamla.

 

 

Ny sträckning p-tillstand 131026

——

Förnyat parkeringstillstån 130918

Efter diskussion med kommunen har vi den 18/9 tilldelats parkeringstillstånd på Lomvägens norra sida mellan brevlådan Ejdervägen 18 till Måsvägens anslutning. Viktigt är att varje fordon ska ha ett intyg väl synligt innanför vindrutan, på vänster sida. Intyget ska vara signerat av samfällighetsföreningens Sjöbrisens ordförande Peter Lindgren och med registreringsnummer angivet. För att få tillgång till ett parkeringstillstånd, vänd dig till Peter Lindgren, Lomvägen 497, 070-661 62 59. Dessa är främst avsedda för boende i 60-området.

—-

Asfaltsprojektet – Mer information om närmaste veckorna

Arbetet med uppfartsvägen mellan 60- och 204-området pågår för fullt och beräknas pågå ytterligare ca 2 veckor. Under den tiden får vägen inte användas under dagtid mellan kl 7:00 – 16:00. Detta innebär ingen biltrafik och inga parkerade bilar. Inom kort kommer en mer detaljerad beskrivning av slutetappen av asfaltsprojektet, Under tiden behöver vi hjälpas åt att lösa parkering och underlätta på alla sätt vi kan för Wåhlins som utför arbetet – då går det snabbare att de blir klara! Tack för hjälpen! Mer information

—-

Vecka 38/2013 – start av ytskiktsrenovering av uppfartsvägen

Måndagen den 16/9 startar arbetet med ytskiktsrenoveringen gällande huvudgatan mellan 60- och 204-området, och arbetet kommer att pågå ca 3 veckor!
Det innebär att ingen trafik/bilkörning får ske mellan 07.00 och 16.00. Här finns information från Team Wåhlin om vad vi behöver tänka på. Samtliga hushåll i 60-området samt längs uppfartsvägen i 204-området kommer att få denna information i sin brevlåda.

—-

Vecka 35/2013 – fortsättning av etapp 4

Arbetet med asfaltsprojektets etapp 4 fortsätter och redan under vecka 35 (26/8-1/9) kommer arbetet att påbörjas vid nästa insticksgata, dvs mellan fastigheterna 521-551. Ni som är berörda har fått information i era brevlådor.

Tänk på att bilar som står i era garage och som ni vill använda under dagen, måste flyttas ut innan kl 7:00, dvs innan arbetet påbörjas. Under arbetsdagen kan det bli långa väntetider för att kunna köra ut ur området. Det går inte att flytta på maskiner och personalen hur som helst, samt att det kommer leveranser som ställs på vägarna för att arbetet skall kunna genomföras på ett smidigt sätt.

—–

Fredag 16/8-2013 sista dag för tillval

Fredag den 16/8-2013 är absolut sista dag för inlämning av tillval i asfaltsprojektet. Maila till Peter Lindgren – frågor gällande tillvall tar ni upp med Peter som ni når på 0706-61 62 59.

—–

Augusti – 2013 nu startar etapp 4 i 60-området

Etapp 4 av asfaltsprojektet avser arbete i de två översta stickvägarna, dvs vid fastigheterna 553 – 601, och pågår under c:a 4 veckor räknat från 12 augusti:

OBS
Behöver man passa en viss tid är det bäst att ha bilen så man inte behöver använda uppfartsvägen. Det kan  vara störningar på uppfartsvägen under dagarna (där inga bilar skall stå så att arbetet hindras), när maskiner åker fram och tillbaks och material lastas av.

 1. Vi uppmanar alla att klippa sina häckar mot gatan om man vill ha det snyggt gjort. Om häcken inte är klippt kommer Wåhlins att klippa bort det som är i vägen (fram till kantstenen) för deras arbete utan hänsyn till utseende
 2. Det inte tillåtet att ha sin bil parkerad i området runt och på de två översta raderna i 60-området
 3. Vi uppmanar alla boende vid G2 och G3 att parkera i garagen under hösten
 4. Det är tillåtet för boende i 60-området att parkera på garagetaken under tiden reparationer pågår
 5. Det är rekommenderat att INGA fordon står parkerade dagtid längs backen upp i 60-området då det kan hindra arbetet, de arbetsfordon och den last som behöver komma fram till bygget.
 6. Det är tillåtet att köra in och hämta och lämna men man bör undvika att köra på grusunderlaget i största möjliga mån då det medför extra arbete att jämna ut underlaget inför asfaltering om det blir hjulspår i gruset
 7. Föreningen söker p-tillstånd året ut på Lomvägen och när detta är klart kommer det att finnas ptillstånd att ladda ner från hemsidan.
 8. Det är absolut 100% förbjudet för tung trafik i arbetsområdet innan det är asfalterat
 9. Det är generellt förbjudet för trafik med tunga fordon (över totalvikt 3500kg) inne i 204-området

Dessutom  pågår det reparationsarbete i avloppsrännorna framför G1 varför det kortvarigt kan bli svårt att köra in och ut ur garagen.

Information som berörda fastighetsägare har fått från Team Wåhlin  Områdesavisering etapp 4

—–

Under 2012 har vi påbörjat det mest omfattande projektet sedan Sjöbrisen grundades på 70-talet – nämligen Asfaltprojektet.

Etapp 1 och 2 är i stort sätt klara. Etapp 3 kommer efter en mycket lång vinter att startas upp under vecka 20/2013.

Under julimånad tar nu asfaltsprojektet sommarledigt till i början av augusti, då vi startar igen med friska utvilade krafter. Eftersom vintern var så lång så ligger vi efter i tidsplan och en ny håller på att utarbetas. Preliminärt ser det ut som det ska bli klart i oktober,

Tidigare publicerat material om ursprunglig tidsplan, privata tillval och FAQ.

Information i asfaltsprojektet (2012-11-05)