Trädgård gränder och lekplatser

Trädgårdsanläggningar/gemensam mark
Skötsel av planteringar och gräsmattor i området utförs av samfälligheten anlitad entreprenör – Lövhagen Mark & Trädgård AB.

Kommunens mark
Vissa markytor inom vårt område sköts av Sollentuna kommun.

Vår- och höststädning
Städdagarna infaller normalt i april/maj respektive oktober/november. Alla hushåll är välkomna att vara med och göra sin del av arbetet (sopa, kratta, gräva etc.).

Lekplatser
Lekplatser städas av de familjer som utnyttjar dem.

 

 

© Foto: Henry Eivarsson © Foto: Henry Eivarsson © Foto: Henry Eivarsson © Foto: Henry Eivarsson © Foto: Henry Eivarsson ©Foto: Henry Eivarsson

© Foto: Henry Eivarsson