Fråga oss

Genom att fylla i formuläret nedan. Vi besvarar ditt meddelande så snart det är möjligt. Beroende på ditt ärende eller om vi i styrelsen inte finns på plats, kan det dock dröja några dagar.

Om du önskar skriftlig information såsom utskrivna protokoll, verksamhetsberättelser, etc. anmäl detta till vår boxadress.

Sjöbrisens Samfällighetsförening
Box 8077
192 08 Sollentuna
Organisationsnummer 716416-2617

 

Lämna detta fält tomt

____________

Genom ett mycket bra initiativ av en boende i området, har det startats en sluten Facebookgrupp för alla som bor i området. I detta forum är det tänkt att ta upp saker som händer i området samt frågor som rör enskilda fastigheter, som tips på renoveringar etc. Gruppens namn är Sjöbrisen och man måste bli godkänd som medlem av gruppens administratör.

Forumet berör dock inte den lagstadgade förvaltningen av föreningens gemensamma tillgångar, dvs det som omfattas av samfällighetsföreningen. Och därför drivs forumet också helt utan samfällighetens medverkan.