Valberedningen

Sjöbrisens valberedning jobbar med att säkerställa att vi får en bra styrelse i vår Samfällighetsförening. Att vara med i styrelsen ger fin inblick i och frågor kring vår förening och vad som är viktigt framöver. Ett bra sätt att kunna påverka.

Du som är intresserad och/eller vet någon bra tänkbar styrelsemedlem kontakta någon i vår valberedning.

Valberedningen består f n av följande ledamöter:

Peter Askebris Lomvägen 447 (sammankallande)

Staffan Lindahl Lomvägen 183

Kathrin Herfurth-Selinder Lomvägen 601                                                                                   

Anna Lindbäck Lomvägen 363

Du kan även maila till valberedning@sjobrisen.com