Städdag

Vi arrangerar två städdagar per år (vår och höst), då vi hjälps åt att städa, reparera och även försköna vårt område. Till dessa beställs containrar där samtliga fastighetsägare får möjlighet att även slänga sitt eget trädgårdsavfall (enbart komposterbart, ej plast, papper etc). Har du förslag på saker som behöver åtgärdas eller idéer på förbättringar, hör gärna av dig till styrelsen.

Staddag_allman

Schemat för dagen ser ut som följer:

 • Samling vid Skogslekplatsen kl 10
  Det kommer att finnas säckar i en viss mängd samt krattor att låna.
 • Allmänt underhåll vid de allmänna ytorna
  Rensa/klipp ner/in i ”branddgator” mellan radhuslängor i 204 området
  Klipp in växter i gränder för att underlätta för snöröjningsfordon
  Klipp in häckar i 60 området som i vissa fall sticker ut 0,5 m i vägbanan.
 • Containrar för trädgårdsavfall kommer att finnas vid G1, G2 och G3
  Säckar skall tömmas inte slängas.
  Vänligen respektera enbart trädgårdsavfall för att slippa sorteringsavgifter.
 • Containrar öppnas kl 10:00 på lördag och stänger kl 18 på söndag
 • Korvgrillning ca kl 12:00 vid grillplatsen i Skogslekplatsen

 Väl mött!