Uppgrävd grop 204-området

SEOM har i samband med VA-åtgärder i Kärrdal/Sjöberg grävt upp en grop centralt i 204-området. Denna kommer att återställas så snart andra åtgärder i området är slutförda, troligen under slutet av januari 2020. För att underlätta transport till fastigheterna har gropen täckts med plåtar.