Motioner till årsmötet

Har du någon bra idé som kan förbättra förvaltningen av våra gemensamhetsanläggningar? Sista dag för inlämnande av motioner inför kommande årsmöte är 31 december 2019. Det går bra att lämna in motionen via mail eller lägga direkt i brevlådan hos vår ordförande Fredrik de Maré.