Sophämtning 2020

Hämtning av matavfall/brännbara sopor kommer att ske på måndagar under 2020. Uttjänta vitvaror hämtas på tisdagar var fjärde vecka med start 11/2 efter att anmälan gjorts till SEOM. För kommande hämtdatum se Sjöbrisens kalender.