Styrelse 2021

Vem skulle du vilja se i samfällighetsföreningens styrelse 2021? Vilka perspektiv tycker du ska finnas representerade? Kan du själv tänka dig att jobba en period med frågor som angår oss alla?

Har du idéer och tankar så hör av dig till valberedningen! Maila valberedningen@sjobrisen.com, slå en signal till sammankallande Peter Askebris eller prata med någon av de övriga ledamöterna: Elisabeth Asp, Lars Ehmer, Kathrin Herfurth-Selinder eller Staffan Lindahl.