Avrinning 60-området

Lövhagen Mark & trädgård har påbörjat arbetet med att förbättra avrinningen i området. Pilotlösningen utanför Lomvägen 503 fungerar väl, och samma åtgärd ska vidtas för övriga 59 fastigheter. Arbetet måste anpassas efter väderförhållandena och görs därför på en tvärgata i taget. För att arbetet ska löpa smidigt ber vi berörda fastighetsägare att parkera på att sådant sätt att det är lätt att komma åt ytan framför garagen. Ju mer vi kan underlätta för entreprenören desto fortare kan vi ha en lösning på plats innan vintern kommer.