Elbilsladdningen i drift!

Anläggningen för elbilsladdning och utökad motorvärmarfunktion godkändes och driftsattes 2020-11-27. Projektet går nu in i avslutningsfas med rapportering till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Lantmäteriet mm. Slutrapport kommer till årsmötet 2021-03. För närvarande laddar 13 elbilar i anläggningen. Här på Sjöbrisens hemsida hittar du info med all nödvändig information på sidan ”Att bo här – Ladda Elbil”