Stängning av garageportar

Styrelsen vädjar till alla som parkerar i gemensamhetsgaragen att aktivt stänga porten vid utfart eftersom den automatiska stängningen fungerar dåligt i kall och fuktig väderlek.