Årsstämman framflyttad

Som styrelsen tidigare meddelat via utdelat medlemsbrev är årsstämman flyttad pga covid-pandemin. Styrelsen återkommer med tidpunkt så snart det är möjligt att genomföra stämman på ett säkert sätt. Verksamhetsberättelsen för 2020 finns redan nu tillgänglig på medlemssidan och kompletta möteshandlingar kommer att delas ut i god tid innan mötet.