Bortforsling av julgranar

Samfälligheten kommer att ordna gemensam bortforsling av kasserade julgranar för den som så vill. Uppsamlingsplats kommer att finnas vid respektive gemensamhetsgarage. Den 19:e januari kommer Lövhagen att transportera bort granarna, så se till att granen finns på plats innan dess.