Utplacering av suggor på uppfartsvägen

På måndag den 20:e april kommer Lövhagen att placera ut suggor nära korsningarna på uppfartsvägen för att förbättra trafiksäkerheten samt underlätta framkomligheten. För att kunna genomföra dessa åtgärder måste det vara bilfritt på uppfartsvägen denna dag. Boende parkerar lämpligen i sina garage samt gäster på gästparkeringarna.