Rutin vid problem med avlopp i fastigheterna

Vill du som fastighetsägare kunna få ersättning för kostnader som uppstår i samband med problem/stopp i avlopp och där rörmokare/spolfirma har konstaterat att felet inte finns i din fastighet utan i samfälld anläggning, måste du innan arbetet utförs inhämta ett godkännande av ordföranden (Peter Lindgren 0706-61 62 59, 08-792 06 62 peter.lindgren@sjobrisen.com) eller kassören (Henry Eivarsson 0709-82 19 85, 08-35 26 43 henry.eivarsson@sjobrisen.com).
Utan detta godkännande från styrelsens sida kommer du att behöva stå för kostnaden själv eftersom ingen annan än styrelsen kan beställa tjänster för samfällighetens räkning.