Parkeringsplatser och parkeringstillstånd

Har du en parkeringsplats i garaget?
Har du en outnyttjad parkeringsplats i garaget ber vi dig hjälpa oss med att ställa in din bil där och fortsättningsvis parkera i garaget tills asfaltsprojektet är över. Vi behöver alla öppna p-platser nu tills asfalteringsarbetet är avslutat.

TACK FÖR HJÄLPEN!

Parkeringstillstånd Lomvägen
Behöver du ett parkeringstillstånd för att kunna parkera på Lomvägen? Maila dina uppgifter samt bilens registreringsnummer till Peter Lindgren, så gör han i ordning ett parkeringstillstånd åt dig som du hämtar hos honom.