Hela 60-området stängt för biltrafik under v44

Från måndag 28 oktober 2013 kl 07:00 till och med 1 november 2013 kommer uppfartsvägen mellan 204- och 60-området vara avspärrat dygnet runt för biltrafik. Avspärrningen avser även stickvägarna från uppfartsvägen. Detta innebär:

  • INGEN trafik får förekomma under denna vecka på grund av att man för att förkorta genomförandetiden preparerar och asfalterar backen och stickvägarna.
  • Den som till äventyrs har sin bil parkerad på uppfartsvägen, på stickvägarna eller i garaget i 60-området på måndag 28 oktober efter kl 07:00 kommer  INTE  kunna använda den under hela veckan. De som står kvar parkerade på stickvägar och uppfartsvägen kommer vi att transportera bort.
  • Att man INTE får köra på gångbanorna för att ta sig fram till sitt hus (vi kommer i görligaste mån även spärra av dem).
  • Den enda trafik som kommer att tillåtas är Ambulans och Brandförsvarets räddningsfordon under utryckning.
  • In- och utfart ur garaget G3 (vars portar ligger vid ovan nämnda väg) kommer att tid från annan vara blockerade av maskiner och under torsdag och fredag kommer även infarten till garagen asfalteras.
  • Man får heller inte parkera sina fordon dagtid på gatan runt garagen eftersom sophämtningen då inte kan ske. Parkera endast bilar där som ni avser använda varje dag på dagtid och som därmed är borta när sopbilen kommer.
  • Den som får idén att parkera sin bil utanför sitt garage på den nyasfalterade ytan får själv stå för kostnaden för skador som uppkommer på fordonet på grund av det arbete som sker. Bl a så kommer det en stor asfaltsfräsmaskin som sannolikt kommer att stänka riven asfalt kring sig och risken för glas och lackskador är något man inte kan bortse från.

Vi har fått nytt parkeringstillstånd av kommunen med en längre sträckning (se karta på bilden nedan) så nu kan vi stå från gröna brevlådan hel vägen förbi postens brevlåda och fram till första infarten vid garaget G1. Delar av sträckan delar vi med Brf Sjöhästen. P-tillstånden för boende i 60-området och de i 204-området som har garageplats i G3 kan hämtas hos Peter Lindgren Lomvägen 497. Ni som redan har parkeringstillstånd kan byta ut era mot nya genom att lämna in de gamla.

(se karta på bilden)