Problem med belysning

Just nu är vissa armaturer släckta i området och felsökning pågår.

Uppdatering 160223:
En del armaturer bla på G2 fungerar nu igen. Mellan husnummer 183 och 283 och vid den gula lekplatsen är det tyvärr fortfarande släckt. Felsökningen fortsätter, men problemet är lokaliserat till ett visst område där en kabel har brunnit i marken/under en stolpe. Tyvärr kommer flera armaturer vara släckta tills felet har lokaliserats exakt och förmodligen grävts upp och lagats.

Uppdatering 160218:
Ett stort antal lampor (ca 30%) har slagits ut och vi håller på med felsökning sedan i måndags kväll. Tyvärr har vi än så länge inte kunnat lokalisera problemet och misstänker nu att det möjligtvis kan bero på en avbränd kabel någonstans i marken.
Tyvärr tar det väldigt lång tid att felsöka en anläggning som vår, dels är uppmärkningen inte 100%, dels är det förhållandevis långt att gå i området mellan stolpar och central och dessutom gör inte kylan att det underlättar.

Uppdatering 160301:
I torsdags lyckades vi att lokalisera sträckan där felet ligger. Fastigheten Lomvägen 211 har två belysningsstolpar mot gångvägen som löper tvärs igenom vårt område och mellan dessa har kabeln i marken brunnit, vi lyckades dock få igång samtliga armaturer utom två, den på Lomvägen 211 mot den gula lekparken samt armaturen i själva parken. Dessa kommer tyvärr vara släckta tills vi kan gräva upp och åtgärda kabeln, vilket kan först göras när tjälen har gått ur marken.