Kallelse och årsmöteshandlingar till årsstämma 9/3

I kväll har kallelse och årsmöteshandlingar till årsstämman den 9/3-2016 utdelats i samtliga medlemmars brevlådor.

Kallelse och årsmöteshandlingar, Revisionsberättelse