OBS Ändring av årsmötesdatum – nytt datum tisdag 22/3-2016 kl 19:00

Tyvärr har vi haft problem att få fram fullständiga årsmöteshandlingar i tid i år och behöver därför skjuta på årsmötet till tisdag den 22/3-2016. Ny kallelse och kompletterande information kommer att delas ut till samtliga medlemmar samt publiceras på hemsidan.
____