Motioner till årsstämman

Årsstämman äger rum tisdagen den 16 mars 2021. Har du ett förslag som du vill lyfta? Lämna motion till styrelsen senast 31 december 2020. Motionen bör innehålla en rubrik, en beskrivning av vad motionen handlar om, ett förslag på vad stämman ska fatta beslut om samt datum och avsändare. Motionen kan lämnas via mail eller brevledes till någon i styrelsen.