Inställd städdag 19/10

På grund av det pågående asfaltprojektet ställer vi in höstens städdag helt och hållet och satsar på en gemensam städdag till nästa vår.

Vi vill samtidigt påminna om att trädgårdsavfall inte får slängas bland våra hushållssopor.