Förnyat parkeringstillstånd

Vi är medvetna om att parkeringssituationen är väldigt besvärlig just nu och jobbar därför med att få fram fler parkeringsalternativ. Tyvärr har förnyelsen av vårt parkeringstillstånd på Lomvägen stött på problem, eftersom Brf Sjöhästen har fått detta tillstånd av kommunen.

Efter diskussion med kommunen har vi den 18/9 tilldelats parkeringstillstånd på Lomvägens norra sida mellan brevlådan Ejdervägen 18 till Måsvägens anslutning. Viktigt är att varje fordon ska ha ett intyg väl synligt innanför vindrutan, på vänster sida. Intyget ska vara signerat av samfällighetsföreningens Sjöbrisens ordförande Peter Lindgren och med registreringsnummer angivet. För att få tillgång till ett parkeringstillstånd, vänd dig till Peter Lindgren, Lomvägen 497, 070-661 62 59. Dessa är främst avsedda för boende i 60-området.

Vi jobbar vidare på för att få tillgång till fler ytor och tittar även på andra alternativ. Vi återkommer med mer information så fort fler lösningar är på gång.