Infomöte Grannsamverkan mot brott 2/12

Sjöbrisens Samfällighetsförenings Grannsamverkan mot brott kallar till informationsmöte

Måndagen den 2 december i Kärrdalsskolans matsal (Lomvägen 25)
Starttid 19.00

Curt Ahnlund från Närpolisen i Sollentuna och tillika vår kontaktperson, brottsförebyggare berättar och informerar om läget för vår kommundel vad gäller brott mm. Vad kan vi göra för att brottsförebygga gällande inbrott, bedrägerier mm.

Mer på programmet:

Sjöbrisens Samfällighets styrelse informerar om läget inom föreningen. Det kommer även finnas plats för frågor i och kring vår Samfällighetsförening.

Sjöbrisens Grannsamverkan har idag 102 mottagare av våra informations- epost-brev. Här rapporteras om det händer något otrevligt plus tips mm från vår Brottsförebyggare Curt.

Om Du vill ha vår information så anmäl Dig via adressen grannsamverkan@sjobrisen.com

 

Välkomna till vår informationskväll måndagen den 2 december 19.00

Sjöbrisens Grannsamverkan mot brott
Genom Björn Hedlund, Lomvägen 495