Info från Valberedningen 22/11

VALBEREDNINGEN

Efterlyser kandidater till Sjöbrisens styrelse för 2014-års arbete.
Sjöbrisens valberedning jobbar nu med att säkerställa att vi får en bra styrelse för 2014 och framöver. Att vara med i vår Samfällighetsförenings styrelse ger fin inblick i och kring vår förening och vad som är viktigt framöver.

Ni som är intresserade och/eller vet om någon bra tänkbar styrelsemedlem kontakta någon i vår valberedning:

Staffan Lindahl Lomvägen 183
Susanne Ahlberg 261
Peter Askebris 447
Björn Hedlund 495

Du kan även anmäla Dig på Grannsamverkanträffen den 2 december i Kärrdalsskolans matsal (start 19.00).

Välkommen med Din/Era förslag och intresseanmälningar
Vänligen

Sjöbrisens Samfällighetsförenings Valberedning
Genom Björn Hedlund Lomvägen 495