Asfaltarbeten runt G1 och G2

Från och med måndag den 11/11 börjar team Wåhlin att arbeta med att förbereda vägarna runt garagen i 204-området.
För G1 och G2 gäller att man kommer att gräva upp gjuta nya brunnrännor framför garageportarna så det blir direkt olämpligt att parkera i garaget då man kan fastna där under pågående arbete.

Föreningen har skaffat särskilda p-tillstånd till föreningens medlemmar för att kunna parkera ute på stora Lomvägen. Dessa särskilda p-tillstånd finns att hämta hos ordföranden Peter Lindgren Lomvägen 497. OBS! de gamla blå inplastade p-tillstånden för Sjöbrisen gäller INTE ute på Lomvägen. Man måste ha kommunens särskilda tillstånd som tillhandahålls av Peter Lindgren

Team Wåhlin räknar nu med att det kommer att bli svårt med framkomligheten i garagen under c:a 3 veckor framåt och sedan ska hela projektet vara avslutat.

Vänligen styrelsen