Höststädning 2013

Vi planerar att genomföra höstens städdag den 19. oktober, klockan 10:00 – 14:00. Mer info

Under hösten kommer plantering av de gemensamma rabatterna/ytorna att planeras och genomföras, finns intresse att delta i detta arbete, anmäl dig redan nu till Susanna Weinberger