Asfaltprojektet -fortsättning av etapp 4

Arbetet med asfaltsprojektets etapp 4 fortsätter och redan under vecka 35 (26/8-1/9) kommer arbetet att påbörjas vid nästa insticksgata, dvs mellan fastigheterna 521-551. Ni som är berörda har fått information i era brevlådor.

Tänk på att bilar som står i era garage och som ni vill använda under dagen, måste flyttas ut innan kl 7:00, dvs innan arbetet påbörjas. Under arbetsdagen kan det bli långa väntetider för att kunna köra ut ur området. Det går inte att flytta på maskiner och personalen hur som helst, samt att det kommer leveranser som ställs på vägarna för att arbetet skall kunna genomföras på ett smidigt sätt.