Städdag

Vi arrangerar två städdagar per år (vår och höst), då vi hjälps åt att städa, reparera och även försköna vårt område. Till dessa beställs containrar där samtliga fastighetsägare får möjlighet att även slänga sitt eget trädgårdsavfall (enbart komposterbart, ej plast, papper etc). Har du förslag på saker som behöver åtgärdas eller idéer på förbättringar, hör gärna av dig till styrelsen.

Staddag_allman

Välkommen till vårstädning
Lördag den 11 maj 2019,
kl 10:00 – 14:00

Samling: OBS vid boulebanan kl 10:00

  • Allmänt underhåll vid de allmänna ytorna
  • Containrar för trädgårdsavfall kommer att finnas vid G1, G2 och G3
  • Containrar öppnas kl 10:15 – 13:00
  • Korvgrillning kommer att avsluta dagen ca kl 12:00

 Väl mött!