Städdag

Vi arrangerar två städdagar per år (vår och höst), då vi hjälps åt att städa, reparera och även försköna vårt område. Till dessa beställs containrar där samtliga fastighetsägare får möjlighet att även slänga sitt eget trädgårdsavfall (enbart komposterbart, ej plast, papper etc). Har du förslag på saker som behöver åtgärdas eller idéer på förbättringar, hör gärna av dig till styrelsen.

Staddag_allman

Välkommen till vårstädning
Lördag den 5 maj 2018,
kl 10:00 – 14:00

Samling: OBS vid mittersta lekplatsen/asfaltsplanen kl 10:00

  • Allmänt underhåll vid de allmänna ytorna
  • Containrar för trädgårdsavfall kommer att finnas vid G1, G2 och G3
  • Containrar öppnas kl 10:15 – 13:00
  • Korvgrillning kommer att avsluta dagen ca kl 12:30

I år får vi återigen besök av brandkåren. De kommer vid 12-tiden, visar upp brandbilen, delar ut information och eventuellt får vi prova på att släcka en eld i ett kar.

 Väl mött!