Asfaltsprojektet – Mer information om närmaste veckorna

Denna vecka (v38) med start i måndags 16/9 började arbetet med uppfartsvägen mellan 60- och 204-området. Arbetet beräknas pågå ytterligare ca 2 veckor och under den tiden får vägen inte användas under dagtid mellan kl 7:00 – 16:00. Detta innebär ingen biltrafik och inga parkerade bilar. Inom kort kommer en mer detaljerad beskrivning av slutetappen av asfaltsprojektet, dvs datum för de olika delarna som återstår: kompletterande stenläggning, rivning av gammal asfalt och nyläggning av asfalt. Projektet beräknas vara avslutat i mitten av november. Under tiden behöver vi hjälpas åt att lösa parkering och underlätta på alla sätt vi kan för Wåhlins som utför arbetet – då går det snabbare att de blir klara! Tack för hjälpen! Mer information