Fakturering av samfällighetsavgift juli-dec 2013

Info till er som betalar samfällighetsavgiften via faktura:
Faktura avseende samfällighetsavgift för perioden juli-december 2013 kommer att skickas ut i början av oktober med förfallodag 31/10.